logo a text software pro evidenci odpadů a hlášení do ISPOP

Komplexní řešení evidence odpadů nové generace
Veškerá agenda spojená s odpadovým hospodářstvím na jednom místě
Přehledná a jednoduchá průběžná evidence odpadů v souladu s platnou legislativou
Ať jste obec či firmapůvodce odpadu nebo oprávněná osoba

Původci

Oprávněné osoby

Modulární řešení pro každého

ENVITA je sestavena z modulů a každý zákazník si může sestavit svůj program tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám jeho podniku nebo provozu. Pokud s programem pracuje více uživatelů, každému lze zpřístupnit pouze ty moduly, které potřebuje pro svoji činnost. Tím se zjednoduší práce v programu a sníží jeho pořizovací cena.

ZOBRAZIT JEDNOTLIVÉ MODULY

 Centrum informací - Videonávody
ODPADY ENVITA
v souladu s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.
podpora starého zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
průběžná evidence odpadů
tvorba a odeslání ročního hlášení na ORP přes ISPOP
potřebné číselníky
přehledy a tiskové sestavy
automatické sloučení dat k ohlášení za samostatné evidence
možnost rozšíření o modul Hromadné operace – hromadná generace průběžné evidence partnerským organizacím / úprava více záznamů najednou
možnost rozšíření o modul Uživatelské přehledy – tvorba individuálních přehledů nad průběžnou evidencí odpadů, uložení definovaných přehledů pro opakované použití
databáze sídel firem dle ČSÚ
oprávněné osoby a zařízení s IČZ dle Registru zařízení MŽP
provozovny původců s IČP dle Živnostenského rejstříku MPO
vyhledávač subjektů
automatické kontroly povolených odpadů
 Centrum informací - Videonávody
ILNO
1 000 připravených šablon
tvorba vlastních šablon
číselník UN čísel
ADR dle aktuálních předpisů
tisková sestava identifikačního listu na 2 strany A4
tisk štítků a označení sběrových nádob
 Centrum informací - Videonávody
OLPNO
ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do SEPNO
automatická tvorba evidence odpadů
tisk OLPNO (ohlašovací list přepravy) a dodacích listů
kopírování záznamů a tvorba z vlastních šablon
pro původce a oprávněné osoby
možnost rozšíření o modul Hromadné operace – hromadná tvorba OLPNO ze šablony, hromadné ohlášení / oprava / potvrzení do SEPNO, hromadný tisk (OLPNO, DL, ADR)
 Centrum informací - Videonávody
NOVÁ POVINNOST dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 - průběžná evidence množství rostlinných zbytků přijatých do komunitní kompostárny
vedení průběžné evidence
vedení provozního deníku
tisk přílohy č. 34 vyhlášky č. 273/2021
 Centrum informací - Videonávody
EKO-KOM
evidence odpadů pro výkaz EKO-KOM
pro obce a původce – tvorba čtvrtletních výkazů o celkovém množství a druzích komunálního odpadu
pro oprávněné osoby – tvorba čtvrtletních výkazů o celkovém množství a druzích živnostenských odpadů svezených svozovou firmou
 Centrum informací - Videonávody
AUTOVRAKY
evidence vybraných i ostatních autovraků
odeslání autovraku do MA ISOH
tisk dokladů o převzetí autovraku
odeslání fotografií autovraků
generování evidence odpadů z příjmu a zpracování
 Centrum informací - Videonávody
ZPO / PIO
evidence základních popisů odpadů
evidence písemných informací o odpadech
vytváření vlastních písemných informací o odpadech
pro oprávněné osoby – kontrola a evidence přijatých popisů odpadů
import ze software třetích stran (INISOFT mini a nový formát INISOFT XML)
proces importu dat najdete v Centru informací 
 Centrum informací - Videonávody
průběžná evidence elektroodpadů
roční hlášení (příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
 Centrum informací - Videonávody
odesílání partnerských přehledů za zvolené období na e-mailové adresy vybraných subjektů prakticky pomocí jednoho tlačítka
partnerské přehledy obsahují seznam přijatých či předaných odpadů
 Centrum informací - Videonávody
hlídá a upozorňuje na změny provedené v Registru zařízení, obchodníků a spisů – více informací
pořízení modulu zdarma – platba v rámci servisního poplatku
automatické notifikace – upozornění o změnách i blížícím se konci souhlasu zašle na zvolené e-mailové adresy a pomocí notifikací v programu
možnost vytvoření vlastního upozornění – například pro konec platnosti smlouvy, garantované ceny, školení BOZP, cejchování váhy a další důležitá upozornění pro Vaše interní potřeby
 Centrum informací
jednoduchá evidence příjmu a výdeje opětovně využitelných předmětů
automatická propagace předmětů ve webovém prostředí
tvorba daňových dokladů
správa a inventarizace pokladny
sklad a obchod
automatická tvorba evidence odpadů
vlastní sklady a tvorba skladových dokladů
pokladna a fakturace
předruhování skladových položek (zpracování odpadů)
napojení na váhové a kamerové systémy
uzávěrka skladu
Zobrazit více

Aktuality

Zobrazit pouze aktuální

Reference

S důvěrou více než 4.000 společností v Česku a na Slovensku.
"Dobrý den,
dneska jsem za pomoci manuálu v centru informací (CI) a videonávodu převedla data z EVI do ENVITY a odeslala oznámení za naši firmu na celkem 527 obcím přes DS.
Vše máte vzorově vysvětleno do všech detailů, hlášení mi odešla bez nejmenších problémů.
Děkuji Vám za perfektní program, neumím si ani představit toto dělat ručně. Čest vaší práci.

S pozdravem
Pazderková Alena

EKOPRON-METAL s.r.o."
"Dobrý den,
paní Švermová, báječné, úžasné, super. Hotovo :) Moc děkuji, téměř bez práce, snadné :).

Ing. Žaneta Polednová

Technické služby Třešť s.r.o."

TECHNOLOGIE PRO MODERNÍ PODNIKY A STÁTNÍ SPRÁVU

Zdají se vám běžné programy na evidenci odpadů zastaralé a uživatelsky nepřívětivé? S ENVITA se toho bát nemusíte. Systém je postaven na osvědčených technologiích od Microsoftu (.NET Framework s databází MS SQL) a splňuje tak veškeré požadavky moderních podniků a úřadů.

25 LET ZKUŠENOSTÍ

Vývoji software se zaměřením na odpady a životní prostředí se věnujeme více než 25 let. Zkušenosti a znalosti našich odborníků nám umožňují poskytovat Vám takové programy a služby, které výrazně ulehčí vedení složité agendy v rámci odpadového hospodářství.

PŘIZPŮSOBENÝ UŽIVATELŮM

Po 25 letech spolupráce známe potřeby uživatelů z řad původců odpadu, oprávněných osob, samosprávy obcí a měst. Získané informace jsme zahrnuli do ENVITA a Vy tak máte k dispozici software, který je dokonale přizpůsoben potřebám uživatelů zabývajících se evidencí odpadů.

PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍMI SYSTÉMY

ENVITA lze propojit se všemi stávajícími programy od naší společnosti a to včetně chytrého řešení svozu odpadů. Vy tak máte veškerou agendu na jednom místě a ENVITA se stane srdcem Vašeho odpadového hospodářství.

Více informací o ELTE GPS získáte na www.odpady.cz.

logo a text software pro evidenci odpadů a hlášení do ISPOP
Náš specializovaný program umožňuje všem organizacím, které nakládají s odpady (původci, oprávněné osoby), i poradenským firmám vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů a další přidružené agendy a to podle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. i nahrazeného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
INISOFT s.r.o.
Rumjancevova 696/3
Liberec 460 01
IČO: 25417657
Cookies
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedInVisit our RSS feedVisit our YouTube channel
film-play linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram