INISOFT Consulting – Průběžná evidence odpadů v novém kabátě aneb EVI 8 pro firmy nahrazuje nový informační systém ENVITA

Odborný audiočlánek na téma: vedení průběžné evidence odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v novém programu IS ENVITA