INISOFT Consulting – Elektrozařízení v labyrintu recyklačního příspěvku

Odborný audiočlánek na téma: povinnosti plynoucí z nového odpadové legislativy pro nakládání s elektroodpadem