INISOFT Consulting – Biologicky rozložitelné odpady a hierarchie nakládání s nimi

Odborný audiočlánek na téma: vysvětlení problematiky nakládání s biologicky rozložitelnými odpady dle nové odpadové legislativy (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.)