INIVOR | Díl druhý: Kontroly v oblasti odpadů

Podcast z oblasti legislativy ochrany životního prostředí

INIVOR | Díl první: O čem je poradenství v ochraně životního prostředí

Podcast z oblasti legislativy ochrany životního prostředí

INISOFT Consulting – Průmyslové odpady a jejich zařazování a označování

Odborný audiočlánek na téma: nakládání s průmyslovými odpady

INISOFT Consulting – Stavební odpady a novela vyhlášky anebo pořád se něco dějě

Odborný audiočlánek na téma: změny v odpadové legislativě týkající se stavebních odpadů

INISOFT Consulting – Průběžná evidence odpadů v novém kabátě aneb EVI 8 pro firmy nahrazuje nový informační systém ENVITA

Odborný audiočlánek na téma: vedení průběžné evidence odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v novém programu IS ENVITA

INISOFT Consulting – Elektrozařízení v labyrintu recyklačního příspěvku

Odborný audiočlánek na téma: povinnosti plynoucí z nového odpadové legislativy pro nakládání s elektroodpadem

INISOFT Consulting – Biologicky rozložitelné odpady a hierarchie nakládání s nimi

Odborný audiočlánek na téma: vysvětlení problematiky nakládání s biologicky rozložitelnými odpady dle nové odpadové legislativy (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.)

INISOFT Consulting – Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Odborný audiočlánek na téma: povinnosti při nakládání se stavebními a demoličními odpady

INISOFT Consulting – Nebezpečné odpady napříč platnou odpadovou legislativou

Odborný audiočlánek na téma: pravidla pro nakládání s nebezpečnými odpady

INISOFT Consulting – Režim zpětného odběru od roku 2021 podle nového zákona č. 542/2020 Sb.

Odborný audiočlánek na téma: fungování zpětného odběru dle nového zákona o odpadech