INISOFT Consulting – Stavební odpady a novela vyhlášky anebo pořád se něco dějě

Odborný audiočlánek na téma: změny v odpadové legislativě týkající se stavebních odpadů

INISOFT Consulting – Průběžná evidence odpadů v novém kabátě aneb EVI 8 pro firmy nahrazuje nový informační systém ENVITA

Odborný audiočlánek na téma: vedení průběžné evidence odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v novém programu IS ENVITA

INISOFT Consulting – Elektrozařízení v labyrintu recyklačního příspěvku

Odborný audiočlánek na téma: povinnosti plynoucí z nového odpadové legislativy pro nakládání s elektroodpadem

INISOFT Consulting – Biologicky rozložitelné odpady a hierarchie nakládání s nimi

Odborný audiočlánek na téma: vysvětlení problematiky nakládání s biologicky rozložitelnými odpady dle nové odpadové legislativy (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.)

INISOFT Consulting – Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Odborný audiočlánek na téma: povinnosti při nakládání se stavebními a demoličními odpady

INISOFT Consulting – Nebezpečné odpady napříč platnou odpadovou legislativou

Odborný audiočlánek na téma: pravidla pro nakládání s nebezpečnými odpady

INISOFT Consulting – Režim zpětného odběru od roku 2021 podle nového zákona č. 542/2020 Sb.

Odborný audiočlánek na téma: fungování zpětného odběru dle nového zákona o odpadech

INISOFT Consulting – Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady

Bioodpady a kaly optikou nového zákona o odpadech

INISOFT Podcast - Poradenství a školení v oblasti životního prostředí

Představení dceřiné společnosti INISOFT Consulting, která poskytuje komplexní poradenství v ekologii

INISOFT podcast - Chytrý systém svozu odpadů

Řešení ODPDADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ pro města, obce, svozové a logistické společnosti