EVI 8 střídá IS ENVITA

Důležité informace k přechodu na náš nový software pro evidenci odpadů...